Banner

NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ CƠ HỘI ĐỊNH CƯ TẠI CANADA

nguyenhuy@toancauvisa.com 26/02/2020
View 1.370

Những nhân viên chăm sóc từ nước ngoài đến sinh sống tại Canada sau ngày 30/11/2014 không đủ điều kiện để trở thành thường trú dân tại Canada giờ đây có thể có một cơ hội khác thông qua chính sách tạm thời có hiệu lực ngày 4/3/2019 đến ngày 4/6/2019.

Sở di trú Canada thông báo chính sách tạm thời ngày 23/2 dùng để thử nghiệm cho hai chương trình phát triển 5 năm sắp tới, chương trình này cho phép người đi kèm và con em tham gia vào ngành chăm sóc sức khỏe và mang đến họ cơ hội trở thành thường trú dân sau 2 năm

Related image

Chính sách tạm thời cho ngành chăm sóc sức khỏe

Chính sách tạm thời 3 tháng dành cho những cá nhân có kinh nghiệm làm việc tại Canada từ 30/11/2014 với các chức vụ như nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà, nhân viên hỗ trợ tại gia hoặc công việc kết hợp thông qua Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời tại Canada.

Kinh nghiệm làm việc phải phù hợp với mô tả ban đầu và danh sách các nhiệm vụ chính do Hiệp hội NOC phân loại.

Chính sách này sẽ mở ra cho những ứng viên có dự định sinh sống bên ngoài Quebec và đạt các điều kiện:

_Được ủy quyền làm việc tại Canada theo giấy phép lao động của Chương trình Chăm sóc sức khỏe (LCP) cấp (Vào thời điểm ứng tuyển); hoặc

_Ứng tuyển gia hạn giấy phép lao động do LCP cấp; hoặc

_Ứng tuyển và đủ điều kiện xin cấp lại giấy phép làm việc do LCP cấp; và

_Trình độ ngôn ngữ tối thiểu CLB 5 đối với tiếng Anh và NCLC hoặc tiếng Pháp; và

_Có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada từ 30/11/2014 trong các ngành nghề liên quan; và

_Có tối thiểu 1 bằng tốt nghiệp trung học tại Canada hoặc tương đương ( phải được đánh giá bởi Educational Credential Assessment )

Image result for health care job in canada

Lưu ý rằng các ứng viên có chứng chỉ nghề bên ngoài Canada hoặc không có ECA trước 4/6/2019, vẫn đủ điều kiện ứng tuyển nếu ứng viên cung cấp bằng chứng rằng ứng viên đã nộp đơn xin cấp ECA.

Sở di trú IRCC không giới hạn số lượng ứng viên ứng tuyển cho chính sách này.

Sở di trú cho biết đây là biện pháp tạm thời dành cho những ứng viên xuất thân từ ngành chăm sóc sức khỏe đến sinh sống tại Canada theo chương trình thử nghiệm High Medical Needs từ tháng 11/2014.

Không giống như Chương trình chăm sóc sức khỏe Live-in, ứng viên chương trình này sẽ không còn được đánh giá thông qua trình độ học vấn cũng như khả năng ngôn ngữ khi họ ứng tuyển định cư.

Sở di trú cho biết nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe phát hiện ra họ không đạt đủ điều kiện để trở thành thường trú dân tại Canada bao gồm cả trình độ học vấn sau khi họ chuyển đến sinh sống tại Canada.

Chính sách tạm thời này sẽ giúp giảm thiểu tình trạng người lao động nước ngoài không đủ điều kiện làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Image result for health care job in canada

Một số thống kê liên quan đến chương trình

_Hiện nay chỉ có 495 trường hợp cần đang được xét, đại diện cho 2,655 người ,giảm 94% so với con số trước đây khoảng 9,000 trường hợp đại diện cho 24,000 người.

_Thời gian xử lý hồ sơ cho những trường hợp lâu trong chương trình LCP từ 60 tháng giảm xuống còn 12 tháng

 

Nguồn: www.cicnews.com