Banner

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỐT NGHIỆP THPT TẠI BRITISH COLUMBIA (BC)

Giang - G.Study 27/02/2020
View 1,184

Điều kiện để Tốt nghiệp Phổ thông Trung học tại British Columbia (BC)

Tỉnh bang British Columbia (BC) của Canada là một nơi thu hút nhiều du học sinh đến đây học tập và sinh sống, đặc biệt đối với những học sinh quan tâm đến việc học phổ thông trung học tại đây bởi vì BC đã xây dựng một hệ thống giáo dục chất lượng cao.

Image result for Tốt nghiệp Phổ thông Trung học tại British Columbia (BC)

Thông tin về điều kiện Tốt nghiệp THPT:

Image result for Tốt nghiệp Phổ thông Trung học tại British Columbia (BC)

Văn bằng Tốt nghiệp THPT là một văn bằng dành cho học sinh đã hoàn thành các khóa học và đạt yêu cầu về tín chỉ để xét tốt nghiệp trung học cấp tỉnh.

 1. Học sinh phải đạt tối thiểu 80 tín chỉ để yêu cầu xét tốt nghiệp, bao gồm:

_Ít nhất 16 tín chỉ của lớp 12, trong đó phải có môn Nghệ thuật ngôn ngữ lớp 12

_Ít nhất 12 tín chỉ các môn tự chọn

_52 tín chỉ đối với các môn học saui:

 • Giáo dục Hướng nghiệp (4 tín chỉ) và Kết nối Hướng nghiệp (4 tín chỉ)
 • Giáo dục Thể chất và Rèn luyện Sức khỏe lớp 10 (4 tín chỉ)
 • Khoa học lớp 10 (4 tín chỉ) và Khoa học lớp 11 hoặc 12 (4 tín chỉ)
 • Khoa học Xã hội Nhân văn lớp 10 (4 tín chỉ) và Khoa học Xã hội Nhân văn lớp 11 hoặc 12 (4 tín chỉ)
 • Toán lớp 10 (4 tín chỉ) và Toán lớp 11 hoặc 12 (4 tín chỉ)
 • Nghệ thuật Ngôn ngữ lớp 10, 11 và bắt buộc lớp 12 (12 tín chỉ)
 • Nghệ thuật lớp 10, 11 hoặc 12 và/hoặc Ứng dụng Thiết kế, Kỹ năng và Công nghệ lớp 10,11 hoặc 12 (4 tín chỉ)
 1. Ngoài việc đạt số tín chỉ yêu cầu như trên, học sinh còn phải hoàn thành 3 bài khảo thí tốt nghiệp:

_Bài khảo thí tốt nghiệp mới về Năng lực Toán lớp 10 được công bố năm 2018

_Bài khảo thí tốt nghiệp mới về Năng lực Đọc – Viết lớp 10 sẽ được công bố vào năm 2019/2020

_Bài khảo thí tốt nghiệp mới về Năng lực Đọc – Viết lớp 12 sẽ được công bố vào năm 2019/2020

Một số lưu ý học sinh cần biết, cụ thể là:

_Đối với học sinh tốt nghiệp niên khóa 2018/2019 sẽ không làm bài khảo thí về Năng lực Đọc – Viết mà thay vào đó sẽ làm bài kiểm tra cấp tỉnh đối với môn Nghệ thuật Ngôn ngữ lớp 12

_Các khóa học giáo dục về hướng nghiệp (Giáo dục Hướng nghiệp và Chuyển tiếp Giáo dục) sẽ được áp dụng cho tất cả các trường thuộc tỉnh BC (Đối với niên khóa 2018/2019)

_Học sinh tham gia Chương trình Tốt nghiệp THPT của tỉnh BC sẽ có đủ điều kiện tham gia chương trình tốt nghiệp nghề theo những điều kiện sau:

 • Lập kế hoạch lớp 10/ Chuyển tiếp Giáo dục
 • Lập kế hoạch lớp 10/ Liên kết Hướng nghiệp
 • Giáo dục Hướng nghiệp/ Chuyển tiếp Giáo dục
 • Giáo dục Hướng nghiệp/ Liên kết Hướng nghiệp
 1. Học sinh được yêu cầu hoàn thành 30 giờ trải nghiệm thực tế, các bạn có thể chọn lựa 1 trong các cách sau:
 • 30 giờ tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng
 • 30 giờ thực tập tại trường nếu trường có cung cấp chương trình này
 • 30 giờ làm việc có lương
 • 30 giờ tham gia dự án hoặc làm việc tại 1 doanh nghiệp, tổ chức

Một số thông tin khác dành cho học sinh theo Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Pháp/ Chứng chỉ THPT Song ngữ dành cho Cộng đồng nói tiếng Pháp:

Học sinh theo học Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Pháp được phép lấy đồng thời Chứng chỉ Tốt nghiệp THPT của tỉnh BC và Bằng tốt nghiệp THPT tiếng Pháp

Tiêu chí để tốt nghiệp 2 văn bằng song song đó là học sinh phải đạt các điều kiện tốt nghiệp THPT như trên và trong số 80 tín chỉ đó phải có:

_Ít nhất 16 tín chỉ lớp 12 (bao gồm khóa học tiếng Pháp tăng cường cấp trung học lớp 12)

_Tiếng Pháp tăng cường cấp trung học lớp 10 (4 tín chỉ)

_Tiếng Pháp tăng cường cấp trung học lớp 11 (4 tín chỉ) hoặc Chương trình Tú tài Quốc tế tiếng Pháp (IB) cấp độ trung cấp A2 (SL) lớp 11

_Tiếng Pháp tăng cường cấp trung học lớp 12 (4 tín chỉ)

_Ít nhất 12 tín chỉ của chương trình học bằng tiếng Pháp lớp 10, 11 hoặc 12, có ít nhất 4 trong số các tin chỉ của lớp 11 hoặc 12

_Ít nhất 16 tín chỉ cấp độ lớp 12 (gồm khóa học bắt buộc Nghệ thuật Ngôn ngữ lớp 12)

_Khóa học Nghệ thuật Ngôn ngữ cấp độ lớp 10 (4 tín chỉ)

_ Khóa học Nghệ thuật Ngôn ngữ cấp độ lớp 11 (4 tín chỉ)

_Khóa học bắt buộc Nghệ thuật Ngôn ngữ cấp độ lớp 12 (4 tín chỉ)

_Khóa học tiếng Pháp ở cấp độ lớp 10 (4 tín chỉ)

_ Khóa học tiếng Pháp ở cấp độ lớp 11 (4 tín chỉ)

_Khóa học tiếng Pháp – tiếng Pháp và văn hóa lớp 12 (4 tín chỉ)

Thêm vào đó, học sinh chương trình tiếng Pháp phải hoàn thành thêm 4 bài khảo thí tốt nghiệp cấp tỉnh, và 3 bài về năng lực Đọc – Viết và 1 bài về năng lực Toán

Thông tin về bằng Tốt nghiệp THPT dành cho người trưởng thành (Trên 18 tuổi):

Những sinh viên trên 18 tuổi có có hội học kết hợp các tín chỉ ở cả 2 cấp trung học và sau trung học để tốt nghiệp với bằng Tốt nghiệp Trung học dành cho người trưởng thành.